Aantrekkelijke regio in Aarschot

Aarschot moet een langetermijnvisie ontwikkelen voor de positionering in het ondernemerslandschap. Dat moet gebeuren in samenwerking met alle relevante partijen, inclusief de ondernemers. Daarbij zal vertrokken worden vanuit een duidelijke pragmatische ondernemende ingesteldheid.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum