Op één na hoogste aantal starters in 10 jaar

Dit jaar zijn er in de arrondissementen Mechelen en Kempen 2.155 ondernemingen opgestart. Het op één na hoogste aantal in tien jaar.

Dat blijkt uit gegevens van bedrijvendatabank Belfirst, op vraag van werkgeversorganisatie Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “2017 was een uitzonderlijk jaar voor starters, het eerste kwartaal 2018 gaat op dat elan door”, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Mechelen-Kempen.

Tekst: Wim Brillouet

Gemiddeld wagen elke dag 24 ondernemers de sprong, in de arrondissementen Mechelen en Kempen. Ze beginnen op zichzelf. Het kan gaan van kmo’s, eenmanszaken tot vzw’s. “We stellen vast dat die nieuwe ondernemingen niet alleen in de grootsteden opduiken. Maar ook in de kleinere gemeenten zien we meer activiteit. Startende ondernemers zijn belangrijk voor onze regio”, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

Voor de eerste drie maanden van 2018 gaat het om 2.155 nieuwe ondernemingen in de regio Mechelen-Kempen. Daarmee kent 2018 de op één na beste start van de voorbije tien jaar voor beginnende ondernemers. Enkel 2017 was nog beter met 2.359 starters die tussen begin januari en eind maart een zaak zijn begonnen. Daarmee volgen de regio’s Mechelen en Kempen dezelfde tendens als de rest van Vlaanderen. Voor het eerste kwartaal: 18.954 nieuwe ondernemingen, in dezelfde periode vorig jaar nog 19.406 ondernemingen.   

Er zit een lichte knik in de cijfers. Die tendens gaat Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen de komende weken en maanden zeker opvolgen. “2017 was een uitzonderlijk jaar, maar 2018 gaat voorlopig op dat elan verder. Vergeet niet dat er in dit eerste kwartaal nog altijd dubbel zoveel starters zijn als tien jaar geleden. Onze regio is meer dan ooit interessant om te ondernemen. Dat de goesting er is, stellen we ook vast bij projecten van Voka, zoals Bryo, een netwerk van jonge en gedreven ondernemers.”

Voka – KvK Mechelen-Kempen hoopt dat de tendens aanhoudt en dat meer mensen, met het juiste advies en de juiste begeleiding, de stap zetten naar het ondernemerschap.  

Memorandum

In ons lokaal memorandum, hier te bekijken, pleit Voka - KvK Mechelen-Kempen ervoor dat lokale besturen een grote verantwoordelijkheid hebben om het aanwezige talent en de aanwezige innovatie in eigen regio te houden. Ze moeten het starten van een zaak faciliteren en zo de expertise in eigen regio economisch valoriseren én verankeren. Steden en gemeentes moeten meer werk maken van employer branding: we willen ons menselijk kapitaal in de regio houden. Zowel de regio’s Mechelen als Kempen zijn aantrekkelijke locaties om een bedrijf op te starten en een goede balans tussen woon, werk en leven uit te bouwen.