Mol:

“Een gemeente als Mol kan jaarlijks 12 miljoen euro opzij zetten voor investeringsprojecten. Maar door gerechtelijke procedures en complexe regels komen we in realiteit maar aan 8 miljoen. Het wordt almaar moeilijker onze projecten uit te voeren.” Dat zegt Paul Rotthier, burgemeester van Mol, in een gesprek met Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

Tekst: Wim Brillouet

We staan op iets meer dan 100 dagen voor de lokale verkiezingen. Al sinds mei zit Voka – KvK Mechelen-Kempen aan tafel met burgemeesters, schepenen en betrokken politici. We willen de vragen en wensen van onze ondernemers in de regio Mechelen en Kempen bespreken op een constructieve manier.

Wat opvalt is dat de investeringen door de gemeente Mol in het fiscale jaar 2016 zijn teruggevallen tot 87 euro per inwoner. Een jaar eerder was dat nog 197 euro per inwoner, zo blijkt uit cijfers uit de Belfius-cluster. “Het is een trend die je ook in andere gemeente ziet. Het is niet dat we per se de vinger op de knip houden. Maar onze investeringen worden geblokkeerd door procedures en complexe regels. Burgers stappen sneller naar de rechter om een project tegen te houden. En dat voelen gemeentebesturen. Mol moet in staat zijn om 12 miljoen euro per jaar vrij te maken voor investeringsprojecten. Maar we geraken maar aan 8 miljoen. Omdat de andere projecten on hold staan door procedures. En uiteindelijk worden geblokkeerd”, zegt burgemeester Paul Rotthier. “Dat is de harde realiteit.”

“Je ziet dat veel gemeenten miljoenen inschrijven in de begroting, maar in realiteit veel minder kunnen investeren. Een gemeente staat soms machteloos”, zegt Peter Van Rompaey, schepen van Financiën van de gemeente Mol.

Niet eenvoudig

Voka pleit in haar memorandum om te snoeien in de dikke catalogus van eigen belastingen. In de gemeente Mol zijn het er 19 verschillende. Voor de cijfers baseert Voka – KvK Mechelen-Kempen zich op de jaarrekeningen 2016, zoals gepubliceerd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. “Daar zitten wel de retributies bij en de belasting op toerisme en de verwerking van nucleair afval. Belastingen die niet voor rekening zijn van de bewoners van Mol. Maar we beseffen dat een efficiëntere inning van de eigen belastingen mogelijk is. We kunnen ze vereenvoudigen. We doen die oefening ook”, zegt Paul Rotthier, burgemeester van Mol.

“We hebben die oefening zes jaar geleden gedaan, ook voor de belasting op drijfkracht. Maar we kunnen die som niet zomaar uit onze begroting schrappen. Het is niet eenvoudig om dat geld ergens anders te halen”, zegt schepen Peter Van Rompaey.

Voka stelt in haar memorandum het concept van een bedrijfsinvesteringszone voor. Bedrijven kunnen dan op een bedrijventerrein afspreken om samen iets meer te betalen voor hun opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dat extra budget moet de gemeente dan wel inzetten – in overleg en akkoord met de betrokken ondernemers - voor een dienstverlening of investering, waar bedrijven rechtstreeks van gebruik maken. Zo kan er via de bedrijfsinvesteringszones een betere verlichting, afvalinzameling of inzet van camerabewaking komen. In Nederland gebruiken ze het principe al jaren. De gemeente Mol wil het concept verder bekijken.

Natuurlijke groei

In aanloop naar de verkiezingen zijn er meer en meer gemeenten die openlijk over fusies praten. “Ik geloof in spontane samenwerkingsverbanden en natuurlijke groei. Niet in fusies die worden opgelegd”, zegt Rotthier. “Onze politie- en brandweerzone zijn al samengevoegd. Maar ook op het vlak van het afvalbeleid, milieuhandhaving of stedenbouw werken we samen. Ik stel vast dat we al op heel veel vlakken een samenwerking hebben en dat lijkt me voldoende.”