Hoogstraten:

Op iets meer dan honderd dagen voor de verkiezingen, heeft een delegatie van Voka – KvK Mechelen-Kempen een bezoek gebracht aan Tinne Rombouts, burgemeester van Hoogstraten. Het doel: de vragen en eisen van onze ondernemers hoorbaar maken bij de decision makers.

Met zo’n 21.200 inwoners mag Hoogstraten zich bij de middelgrote gemeenten rekenen in de regio Mechelen en Kempen. “We zijn ook een ondernemende gemeente. We zijn volop bezig met de uitbreiding en opfrissing van bedrijventerreinen. Zo is er De Kluis, waar we voor een integrale aanpak hebben gekozen. Bedrijven hebben er zich verenigd om te overleggen hoe de gemeente er verbeteringen kan aanbrengen”, zegt burgemeester Tinne Rombouts, die voor CD&V ook Vlaams volksvertegenwoordiger is. “Ook het Logistiek Center Hazeldonk-Meer zijn we aan het opfrissen. Daar loopt het Ruimtelijk Uitvoeringsplan nog.”

Voka stelt in het memorandum het idee van een bedrijfsinvesteringszone voor. Bedrijven op eenzelfde terrein komen dan overeen om iets meer opcentiemen te betalen. Dat extra geld moet dan wel worden gebruikt voor de opwaardering van hun bedrijventerrein. “Het concept is een interessante piste om te bekijken”, zegt Rombouts.

Vrachtverkeer uit centrum

In de dorpskernen van Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten is sinds begin dit jaar geen zwaar verkeer meer toegelaten. Enkel nog als transporteurs op het grondgebied Hoogstraten zelf moeten zijn. Zware vrachtwagens volgen nu een adviesroute. De maatregel wordt positief bevonden.

Het vrachtververkeer op de Noord-Zuidas blijft op de E19. Voor het verkeer dat van oost naar west moet, is er een verbetering op komst als de Ring rond Rijkevorsel er ligt. Daarvoor loopt er nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Verder samenwerken

Op financieel vlak doet Hoogstraten het goed. Beter dan vergelijkbare gemeenten in Vlaanderen. De gemeente doet dat zonder een waslijst aan eigen belastingen uit te hangen. Met vijftien soorten eigen belastingen zit Hoogstraten in de middenmoot.

Toch staat burgemeester Rombouts open om nog efficiënter te besturen. Zo wordt er op een aantal vlakken al intens samengewerkt met andere gemeenten. “Op het vlak van bouw en duurzame voeding doen we dat. Als de kiezer het toelaat, wil ik op die samenwerkingsverbanden nog verder inzetten in de volgende legislatuur”, klinkt het.