Herentals werkt over gemeentegrenzen heen

Personeel uitwisselen met andere gemeenten, om efficiënter te kunnen werken. Zo ver gaat Herentals in de samenwerking met vier gemeenten uit de stadsregio Turnhout. Een fusie is het niet, maar wel één van de meest vergevorderde samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in Vlaanderen. “Dit is een succesverhaal”, zegt Jan Bertels, burgemeester van Herentals, in een gesprek met Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

Tekst: Frank Van Dael, Wim Brillouet

Herentals telt 28.000 inwoners. Om zo efficiënt mogelijk te werken heeft Herentals een samenwerkingsverband met vijf Netelandgemeenten. Het gaat om Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Ze delen personeelsleden en dat is uniek in Vlaanderen.

De aanpak van de gemeente sluit aan bij een actiepunt van Voka in haar memorandum. We vragen dat  gemeentebesturen zo efficiënt mogelijk met hun middelen omgaan. Zo moet elk gemeentebestuur nagaan wat het zelf nog wil doen, en wat het kan uitbesteden.

Expertise en kosten delen

De stadsregio Turnhout en het samenwerkingsverband Neteland zijn de voortrekkers in de Kempense regio. Gemeenten werken samen in bepaalde beleidsdomeinen om hun expertise te delen en de kosten te spreiden. Een fusie is voor Herentals een stap te ver. “De huidige samenwerking is een succesverhaal. Herentals gedraagt zich als één van de vijf partners binnen het samenwerkingsverband. En dat werkt. We kunnen de samenwerking wel nog verder uitbreiden naar andere domeinen”, zegt Bertels.

Extra kmo-zones

De burgemeester runt zijn gemeente als een bedrijfsleider. Hij is trots op wat hij voor het bedrijfsleven heeft betekend. “Er zijn extra kmo-zones bijgekomen, er is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zonevreemde bedrijven uitgewerkt en er is een herstructureringsplan, waar we rekening houden met verdichting en inbreiding op bedrijventerreinen. Een goed voorbeeld daarvan is Hannekenshoek. We kijken ook naar een nieuwe invulling van vrijgekomen ruimtes op een aantal bedrijventerreinen”, zegt Bertels.

De band met de lokale ondernemers is ook versterkt. In 2016 is daarvoor Jessica Van der Stuyft aangesteld. Zij is de ambtenaar en expert voor de lokale economie.