“Fusie met andere gemeente is onderzoek waard”

“Ik ben bereid om het onderzoek naar een fusie met een andere gemeente in te schrijven in het beleidsplan 2019-2025. De uitbreiding van de stadsregio is een absolute meerwaarde”. Dat zei Stefan Poortmans (BEERSEplus), eerste schepen en bevoegd voor economie, tijdens een bezoek van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, in het kader van het memorandum. Eén van de voorstellen van Voka is dat gemeente met minder dan 10.000 inwoners verplicht fusioneren.   

​Tekst: Wim Brillouet

We staan op 137 dagen voor de lokale verkiezingen. Voor Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen het moment voor de start van een eigen verkiezingsronde in de regio. Het doel: de vragen en eisen van onze ondernemers hoorbaar maken bij de decision makers. De komende weken spreken we met burgemeesters, schepenen en andere politici. Onze eerste afspraak: Beerse, een gemeente met 18.000 inwoners.

“Een fusie ligt moeilijk”, zegt burgemeester Marc Smans (N-VA). “Om een tango te dansen moet je met twee zijn. En op dit moment heeft niemand echt zin om op de dansvloer te stappen. Ik ben wel voorstander van een verdere samenwerking zoals die in de stadsregio wordt toegepast.” De gemeente Beerse maakt deel uit van de stadsregio Turnhout: samen met Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar.

“Ik ben wel bereid om het onderzoek naar een fusie met een andere gemeente in te schrijven in het nieuwe beleidsplan”, zegt eerste schepen Stefan Poortmans (BEERSEplus). “Het is een onderzoek waard. Maar de uitbreiding van de stadsregio is ook een absolute meerwaarde.”  

 

10.000 arbeidsplaatsen

Beerse mag zichzelf ‘ondernemersvriendelijk’ noemen. Het aantal eigen belastingen – die de gemeente zelf mag opleggen – beperkt zich voor het fiscale jaar 2016 tot tien soorten. Daarmee scoort Beerse in de provincie Antwerpen sterk. Ook de schuld is de afgelopen jaren sterk afgebouwd.

Beerse trekt ook veel nieuwe werkgevers en werknemers aan. Uit recente cijfers van de VDAB ligt in april van dit jaar het aantal openstaande vacatures 45 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

“Er zijn in Beerse 10.000 arbeidsplaatsen maar we hebben maar 9.000 inwoners die op arbeidsgeschikte leeftijd zijn. Dat is een bijzondere positie”, stelt Poortmans.  “We zetten volop in op de opwaardering van onze bedrijventerreinen, zoals Beerse-Zuid. Dat trekt veel bedrijven aan. Die vernieuwing zet zich ook door naar andere delen van de gemeente”, zegt burgemeester Marc Smans.

Voka stelt in het memorandum het idee van een bedrijfsinvesteringszone voor. Bedrijven op eenzelfde bedrijventerrein komen dan overeen om iets meer opcentiemen te betalen. Dat extra geld moet dan wel worden gebruikt voor de opwaardering van het bedrijventerrein. “Als álle bedrijven op zo’n bedrijventerrein dat zien zitten, is het een idee dat we kunnen bekijken”, zegt Smans.

Doorbraak

Beerse blijft ook investeren, onder meer om het centrum van de gemeente bruisend te houden. Tegen eind 2019 wil het bestuur het Nieuwe Dienstverleningcentrum (NDC) in gebruik nemen. Een investering van 13,6 miljoen euro. Er is ook een doorbraak in het dossier van de Industrieweg. Natuurpunt verzet zich niet langer omdat er bij de aanleg meer oog zal zijn voor natuur en omgeving. Voor de ontsluiting van de Kanaalzone is er ook een akkoord. Ook een project van meer dan 10 miljoen euro. Er wordt ook verder ingezet op initiatieven als Ondernemend Beerse, waar ondernemers uit de regio elkaar beter leren kennen.