Voka – Kamer van Koophandel Limburg trapt haar verkiezingscampagne op gang

Voka – Kamer van Koophandel Limburg neemt de lokale verkiezingen serieus. Voor iedere stad en gemeente binnen de provincie wordt immers een individueel verkiezingsmemorandum opgesteld.

Deze zullen samen met de lokale Voka-ambassadeur persoonlijk voorgesteld worden bij de lokale beleidsmakers. “De noden van onze ondernemers verschillen in iedere stad en gemeente, daarom was het voor ons logisch om met die concrete noden aan de slag te gaan en 42 memoranda op maat op te stellen”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg.

Naast een overkoepelend Vlaams en provinciaal memorandum, volgen nu dus de gemeentelijke en stedelijke memoranda. “Op basis van onze enquête over de ondernemerstevredenheid, onze ruimtebehoeftepijler, fiscale analyses en de input van onze Voka-ambassadeurs en ondernemersclubs, kregen we een compleet beeld van de wensen van onze ondernemers ten opzichte van hun lokale besturen. Deze hebben we nu vertaald in concrete aanbevelingen naar de komende legislatuur toe”, legt Leten uit.  Om het belang hiervan in de verf te zetten, zal de werkgeversorganisatie, samen met haar lokale Voka-ambassadeurs, het resultaat in iedere stad en gemeente gaan voorleggen. Het startschot voor deze bezoeken, vond plaats in Hasselt.

Johann Leten: “het is de bedoeling om ook in de toekomst op een constructieve manier samen te werken met de lokale besturen. Deze memoranda zijn immers werkinstrumenten waarmee we samen met de steden en gemeenten aan de slag willen gaan. Na het gesprek kregen alle Hasseltse Voka-leden het memorandum digitaal bezorgd. Zo zal ieder Voka-lid binnenkort het memorandum van zijn of haar gemeente toegestuurd krijgen.